Kaip pristatyti save rankdarbių rinkoje?

Padidinti savo, kaip rankdarbių kūrėjo, žinomumą, galima 5 etapais. Vienas iš jų – nuolatiniai pranešimai apie jūsų kūrybą spaudoje. Priežasčių, kodėl apie jus turėtų parašyti žurnalistai, nemažai...

Kaip tinkamai aprašyti rankdarbį?

Geras rankdarbio aprašymas įtikina potencialius pirkėjus įsigyti rankdarbį. Jis ypač svarbus prekiaujant internete, kadangi elektroninės parduotuvės lankytojai neturi galimybės asmeniškai apžiūrėti rankdarbio.

Rankdarbių mugė: prieš ją ir jos metu

Kokius veiksmus atlikti, į ką atkreipti dėmesį dalyvaujant rankdarbių mugėje? Apsisprendus dalyvauti mugėje ir iki jos pradžios likus 1 – 2 mėnesiams, reikėtų...

Kas sudaro rankdarbių kainą?

Tam tikrais atvejais atsiranda prieštaringumų tarp stipraus kūrėjo emocinio ryšio su rankdarbiais ir būtinybės įvertinti rankdarbius pinigais. Kartais tokie prieštaringumai nulemia, jog rankdarbiams nustatoma per didelė arba per maža kaina.

Kaip sudominti rankdarbių pirkėjus?

Klausykite pirkėjų. Klauskite jų nuomonės dėl naujų rankdarbių dizaino, išklausykite jų pageidavimus. Būkite kantrūs ir maloniai patarkite, padėkite visiems pirkėjams...

ŽODYNĖLIS

Straipsniuose pateiksiu nemažai sąvokų, susijusių su rinkodara. Žodynėlyje šios sąvokos išvardytos abėcėlės tvarka, kad galėtumėte skubiai surasti.

Asmeninė ženklodara - procesas, kurio metu kuriamos tam tikros sąsajos su jūsų vardu arba karjera ir išreiškiančios jūsų vertybes, įgūdžius ir asmenybę. 
Elektroninė rinkodara – rankdarbių organizacijos ar kūrėjo dedamos pastangos bendrauti su pirkėjais, teikti jiems informaciją, remti ir parduoti savo rankdarbius ir su jais susijusias paslaugas internetu. 
Etiketė – tam tikro dydžio ir formos gaminys, kuriame surašyta esminė informacija apie gaminį: rankdarbio pavadinimas, rankdarbio kūrėjas, rankdarbio sudėtis, vartojimo ypatumai, kaina. Etiketė gali būti pagaminta iš bet kokių medžiagų ir pritvirtinta prie rankdarbių pakuotės arba paties rankdarbio. 
Logotipas – grafinis ženklas, pristatantis rankdarbių organizaciją ar konkretų rankdarbių kūrėją. Šis ženklas padaro organizaciją lengvai atpažįstamą, unikalią ir profesionalią. Logotipas, kaip simbolinė įvaizdžio dalis, pateikiamas dalykiniuose laiškuose, reklamoje, vizitinėse kortelėse. 
Pakuotė – gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas rankdarbiams pakuoti, apsaugoti, gabenti, tinkamai pateikti pirkėjams ir paskatinti pirkti. Rankdarbių pakuotė yra tinkamiausia, jei galima atpažinti, koks konkretus rankdarbis supakuotas, ne tik peržvelgus ant pakuotės atspausdintą informaciją, bet ir pamačius pakuotės formą, spalvą, dydį, medžiagą. 
Potenciali rinka – rinkos pasiūlymu susidomėjusių vartotojų grupė. 
Pozicionavimas - veiksmas, kai prekės ženklas dėl išskirtinių prekės požymių ar teikiamos naudos įtvirtinamas tikslinės rinkos mintyse labiau nei kiti konkuruojantys prekių ženklai. 
Prekė – tai, kas siūloma rinkai, siekiant patenkinti kieno nors norus ir poreikius. Rankdarbių versle prekės elementą atitinka rankdarbiai ir su jais susijusios paslaugos (pakavimas, kūrybos dirbtuvės, rankdarbių derinimas). 
Prekės ženklas – pavadinimas, ženklas, tam tikra sąvoka ar jų derinys, skirtas vieno ar kelių rankdarbių kūrėjų pasiūlymams nustatyti ir atskirti juos nuo konkurentų pasiūlymų. 
Rankdarbiai – rankomis sukuriami dirbiniai; amatas, meistrystė. 
Rankdarbių rinkodara – tai rankdarbių ir su jais susijusių paslaugų, tenkinančių vartotojų poreikius, sukūrimas ir rankdarbių gamintojų gaminių komercializavimas ir konkurencingumo palaikymas. 
Rankdarbių verslas – profesija, komercinė įmonė ar prekyba, įtraukiant meistriškai sukurtų dirbinių gamybą ir platinimą. 
Reklama – mokamos ar kitaip atlyginamos neasmeninės informacijos apie prekes, paslaugas, idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai. 
Rinkodaros komplekso elementai – tai „keturiomis P“ apibūdinti prekė, kaina, rėmimas ir paskirstymas (angl. „product“, „price“, „promotion“, „place“). 
Rinkodaros strategija – tai planas rankdarbių verslo rinkodaros tikslams pasiekti ir palankiai rankdarbių verslo perspektyvai sudaryti, kai priimami sprendimai, susiję su tinkamiausių rinkodaros galimybių ir rankdarbių verslo stiprybių panaudojimu bei vartotojų poreikių tenkinimu.
Rinkos segmentas – tam tikra vartotojų grupė, pasižyminti tam tikromis charakteristikomis, kurios yra reikšmingos rengiant rinkodaros strategiją. Paprastai segmentuojama pagal geografinius, demografinius, psichografinius ir elgsenos kriterijus. 
SSGG analizė – analizė, jungianti vidinės ir išorinės aplinkos analizę, kai tiriant vidinius veiksnius išaiškinamos rankdarbių verslo stiprybės ir silpnybės, o nagrinėjant išorinius veiksnius – galimybės ir grėsmės rankdarbių verslui. 
Šūkis – vienas iš prekės ženklo elementų, apibūdinantis rankdarbius arba juos kuriančią organizaciją ir padeda rankdarbių pirkėjams geriau įsiminti kūrinius. Šūkis užrašomas šalia rankdarbių organizacijos pavadinimo ar logotipo.
Tikslinė rinka – pasirengusi pirkti vartotojų grupė, pasižyminti tokiomis charakteristikomis: susidomėjusi, turinti pakankamai pajamų, galinti priimti konkretų pasiūlymą (pavyzdžiui, pirkti rankdarbį) ir atitinkanti (rankdarbių) pardavėjo reikalavimus. 
Vizitinė kortelė – įvairių formų, paprastai nedidelio formato lapelis, kuriame pateikiama svarbi informacija apie rankdarbius ir jų kūrėją: kontaktinė informacija, veiklą apibūdinanti informacija. Vizitinė kortelė yra trumpas veiklos ir rankdarbių pristatymas, kuris padeda prisiminti siūlomus gaminius ir paslaugas.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...