Kaip pristatyti save rankdarbių rinkoje?

Padidinti savo, kaip rankdarbių kūrėjo, žinomumą, galima 5 etapais. Vienas iš jų – nuolatiniai pranešimai apie jūsų kūrybą spaudoje. Priežasčių, kodėl apie jus turėtų parašyti žurnalistai, nemažai...

Kaip tinkamai aprašyti rankdarbį?

Geras rankdarbio aprašymas įtikina potencialius pirkėjus įsigyti rankdarbį. Jis ypač svarbus prekiaujant internete, kadangi elektroninės parduotuvės lankytojai neturi galimybės asmeniškai apžiūrėti rankdarbio.

Rankdarbių mugė: prieš ją ir jos metu

Kokius veiksmus atlikti, į ką atkreipti dėmesį dalyvaujant rankdarbių mugėje? Apsisprendus dalyvauti mugėje ir iki jos pradžios likus 1 – 2 mėnesiams, reikėtų...

Kas sudaro rankdarbių kainą?

Tam tikrais atvejais atsiranda prieštaringumų tarp stipraus kūrėjo emocinio ryšio su rankdarbiais ir būtinybės įvertinti rankdarbius pinigais. Kartais tokie prieštaringumai nulemia, jog rankdarbiams nustatoma per didelė arba per maža kaina.

Kaip sudominti rankdarbių pirkėjus?

Klausykite pirkėjų. Klauskite jų nuomonės dėl naujų rankdarbių dizaino, išklausykite jų pageidavimus. Būkite kantrūs ir maloniai patarkite, padėkite visiems pirkėjams...

2012 m. balandžio 16 d.

Rankdarbiai: autorinis darbas, kūrinys ir jo apsauga nuo kopijavimo

Rankdarbiai: kaip apsaugoti autorines teises, neleisti jų kopijuoti


Straipsnis skaitytojų pageidauta tema apie rankdarbių ir autorinio darbo ryšį, apie autorių teises ir ar jos apsaugo rankdarbius nuo kopijavimo. 

Išties daug laiko, minčių ir paieškų reikalauja originalaus kūrinio sukūrimas. Tikėtina, jog šis rankdarbis bus tikra sensacija, atradimas pirkėjams, o jūs būsite vertinamas kūrėjas. Deja, rinkoje esate ne vienas, jus stebi ir jūsų kūrybos procesais domisi kiti kūrėjai (gamintojai-kopijuotojai?). Nieko keista, jog jūsų sėkmė ir jos priežastys bus smalsiai nagrinėjamos, neretai – stengiamasi jūsų sėkme pasinaudoti. Todėl apdairumas gali padėti apsaugoti savo kūrybą ir investicijas. 


Taigi pirmiausia – apie autorių: kas jis, ką jis kuria? Visa tai paaiškina Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A):Kūrinius, autorių teises, kopijas apibrėžia LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Jame kūriniu laikomas originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos. Rankdarbiai priskirtini taikomosios dailės kūriniams. Autorių teisės nesaugo tokių dalykų kaip idėjos, procedūros, procesai. Trumpai ir nuotaikingai apie tai, kas yra kūrinys, žiūrėkite šiame vaizdelyje:Autorių teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinį atsiranda jį sukūrus. Rankdarbių autorius taip pat gali pranešti visuomenei apie savo turtines teises panaudodamas autorių teisių apsaugos ženklą: apskritime arba lenktiniuose skliaustuose įrašyta raidė C, autoriaus vardas (pavadinimas) ir kūrinio pirmojo išleidimo metai. Rankdarbių autorius įgija asmenines neturtines (anksčiau minėto įstatymo 14 str.) ir turtines teises (15 str.). Sukūrę originalų rankdarbį, turite teisę reikalauti, jog būtų nurodomas jūsų, kaip autoriaus, vardas ar slapyvardis; galite drausti tiesioginiai ar netiesioginiai, nuolat ar laikinai daryti jūsų rankdarbio kopijas bet kuriuo būdu ir bet kuria forma, įskaitant elektroninę formą; viešai rodyti patį rankdarbį ar jo kopijas. Be jūsų, kaip rankdarbio autoriaus, leidimo ir autorinio atlyginimo (nurodžius naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą) kūrinį galima paskelbti informacijos tikslais, pranešant apie viešą parodą, reklamuojant pardavimą, kiek to reikia pranešti apie renginį, išskyrus bet kokį kitą komercinį naudojimą (24 str.). Lietuvoje ir daugelyje užsienio valstybių autorinėmis teisėmis saugomi kūriniai nėra registruojami, nereikia mokėti susijusių mokesčių ir automatiškai įgyja apsaugą nuo jų sukūrimo momento, todėl patartina tinkamai užfiksuoti sukūrimo datą (sutartimi, viešu paskelbimu, parašais ir pan.), kad, iškilus konfliktui, nekiltų abejonių dėl kūrinio autorystės. Autoriaus turtinių teisių apsauga Lietuvoje galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po jo mirties. 

Siekiant apsaugoti gaminį ar jo pakuotę, galima pasiremti nesąžiningos konkurencijos draudimu. Pagal LR Konkurencijos įstatymą nesąžiningos konkurencijos veiksmais galima laikyti savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis; kito ūkio subjekto gaminio ar jo pakuotės imitavimą, to gaminio ar pakuotės formos, spalvos ar kitų skiriamųjų požymių kopijavimą, jeigu tai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba jeigu šiais veiksmais siekiama, pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija, gauti nesąžiningos naudos. Jeigu jūsų teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turite teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo, padarytos žalos atlyginimo, įpareigojimo paskelbti konkrečius pareiškimus, paneigiančius anksčiau pateiktą neteisingą informaciją arba pateikiančius paaiškinimus dėl ūkio subjekto ar jų gaminamų prekių tapatybės, taip pat prekių, jų pakuotės ar kitų priemonių, tiesiogiai susijusių su nesąžiningos konkurencijos vykdymu, konfiskavimo ar sunaikinimo. 

Kiti galimi apsaugos būdai – dizaino registracija (visa tvarka nurodyta LR Dizaino įstatyme) ir erdvinio prekės ženklo registracija (visa tvarka nurodyta LR Prekių ženklų įstatyme). 

Bet kuriuo atveju, nepriklausomai ar gaminio ir pakuotės forma yra registruoti, ar saugomi autoriaus teisių, jei ši forma yra nesąžiningai kopijuojama, siūloma (informacinis Metida.lt leidinys) remtis nesąžiningą konkurenciją draudžiančiomis teisės normomis.


Vilija Butėnienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...